Utrikesminister Margot Wallström (S) är kritisk till Moderaterna i Stockholms läns beslut om att public service bör avskaffas helt. – Jag är mycket bekymrad över utvecklingen inom Moderaterna, om de inte kan stå upp och försvara public service, säger Margot Wallström (S).

– Ur ett demokratiskt perspektiv så är det oansvarigt att komma med att sånt här förslag, säger Margot Wallström (S).